Banner, ktorý zverejníte bude obsahovať okrem sloganu a loga aj percentuálne vyjadrenie:

 

VLASTNÍCI sú 65% až 100% z okresu Banská Bystrica a taktiež 65 až 100% ZAMESTNANCOV je z okresu Banská Bystrica

Kontaktné údaje:

M. Turčan

0905 571 724

mturcan@turcancorp.sk

A. Patráš

0905 381 362

andrej@twd.sk

PODMIENKY UDELENIA TEJTO ZNAČKY pre prevádzku umiestnenú v Banskej Bystrici:

 

•minimálne 65 % vlastníkov spoločnosti výhradne s trvalým bydliskom v okrese Banská Bystrica a sídlom firmy taktiež v okrese Banská Bystrica

(Podnik môže mať prevádzky aj mimo BB, ale ZNAČKU dostane len na prevádzku v našom okrese)

 

•minimálne 65 % zamestnancov na TPP musí mať trvalý pobyt v okrese Banská Bystrica 

 

(Obidve podmienky sa deklarujú podpisom čestného prehlásenia konateľmi spoločnosti)

 

Spoločnosti, resp. prevádzky v Banskej Bystrici sa delia podľa podlahovej plochy:

o   Do 50 m²

označenie prevádzky bannerom na fasáde do 0,25 m²

označenie prevádzky na vstupné dvere nálepkou do 15x30cm

 

o   Od 51 m² do 500 m²

označenie prevádzky bannerom na fasáde do 1,0 m²

označenie prevádzky na vstupné dvere nálepkou do 15x30cm

 

o   Od 501 m² do 2000 m²

označenie prevádzky bannerom na fasáde do 3,0 m²

označenie prevádzky na vstupné dvere nálepkou do 15x30cm

 

o   Od 2001 m² 

označenie prevádzky bannerom na fasáde do 6,0 m²

označenie prevádzky na vstupné dvere nálepkou do 15x30cm 

Označenie Som BYSTRÝčan vzniklo ako myšlienka podpory lokálnych podnikateľov, ktorí v našom okrese predávajú svoje produkty, tovary či ponúkajú svoje služby. Nejde o známku kvality výrobku, alebo známku dobrej a výhodnej ceny, ale o podporu lokálnych obchodníkov, ktorí dávajú prácu ľudom z nášho okresu a tu platia dane. V tejto dobe, kedy boli mesiace zavreté prevádzky kvôli karanténe spojenej s koronavírusom, sme si vedomí toho, že si musíme v našom meste a okrese navzájom pomáhať a podporiť náš lokálny trh, ktorý je kvalitný a dostupný ľuďom.

Na to, aby ste mohli označiť svoju prevádzku aj vy, musíte spĺňať základné podmienky, ktoré sú zverejnené na webstránke. V prípade vášho záujmu nás oslovte a po zadeklarovaní podmienok pre získanie označenia, vám vyrobíme materiály na označenie prevádzky či obchodu. Značka Som BYSTRÝčan je chránená a registrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR a jej užívanie bez súhlasu majiteľov nie je možné.

 

S úctou zakladajúci členovia

 

Martin TURČAN a Andrej PATRÁŠ

 

 

Created By FLCR | 2020